Zespół

Założycielem Kancelarii jest Adwokat Andrzej Ceglarski, absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, który także z powodzeniem ukończył etatową aplikację sądową i złożył pozytywnie egzamin sędziowski. Od 2005 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat Ceglarski wykłada również prawo organizacji pozarządówych i organizacji pożytku publicznego, jednocześnie zajmując się praktyczną stroną pomocy prawnej dla szeregu organizacji trzeciego sektora.

Mecenas Andrzej Ceglarski ma za sobą kilkuletni staż orzeczniczy w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, a jako autor prac i publikacji naukowych, w szczególności z zakresu organizacji pozarządowych, w tym wydawnictw o charakterze książkowym - wielokrotnie występował w charakterze eksperta prawnego instytucji i organizacji pozarządowych.

Pracownicy i współpracownicy Kancelarii, stanowią zespół starannie wyselekcjonowanych adwokatów i aplikantów - pasjonatów oraz praktyków z różnych dziedzin prawa, będący aktywnym i stałym wsparciem dla Kancelarii i jej Klientów.

Dziesiątki zadowolonych klientów W czasie naszej długoletniej działalności

Zakres usług

Kancelaria świadczy kompleksowe usług prawne na rzecz Klientów korporacyjnych i indywidualnych w sprawach gospodarczych i handlowych, sprawach rejestrowych, w tym przed Krajowym Rejestrem Sądowym, oraz w zakresie prawa spółdzielczego, prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego i prawa pracy, a także w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.

Kancelaria z powodzeniem występuje i reprezentuje swoich Klientów również w sprawach i sporach sądowych cywilnych oraz karnych.

Kancelaria zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formach prawnych: spółek cywilnych, spółek prawa handlowego oraz jednoosobowej działalności gospodarczej.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia i rozwiązywania sporów, udziału w negocjacjach oraz zastępstwie przed sądami i urzędami.