Zespół

Pracownicy i współpracownicy Kancelarii, stanowią zespół starannie wyselekcjonowanych adwokatów i aplikantów - pasjonatów oraz praktyków z różnych dziedzin prawa, będący aktywnym i stałym wsparciem dla Kancelarii i jej Klientów.

Andrzej Ceglarski

Adwokat Andrzej Ceglarski – absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, który także z powodzeniem ukończył etatową aplikację sądową i złożył pozytywnie egzamin sędziowski. Od 2005 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

Adwokat Ceglarski - posiada bogate doświadczenie w sprawach gospodarczych, karnych gospodarczych, sprawach spółek, prawa cywilnego, sprawach rejestrowych, windykacji, prawie pracy oraz prowadzeniu mediacji i negocjacji. Praktykę adwokacką realizuje nieprzerwanie od 2005 a doświadczenie zawodowe zdobywał u wiodących postaci polskiej palestry w tym.in. adwokata Macieja Bednarkiewicza, byłego Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, twórcy podstaw ustrojowych adwokatury w III RP.

Mecenas Andrzej Ceglarski ma za sobą kilkuletni staż orzeczniczy w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie, jest Autorem wielu artykułów i publikacji naukowych, w szczególności z zakresu organizacji pozarządowych, - wielokrotnie występował w charakterze eksperta prawnego instytucji i organizacji pozarządowych, uczestniczył jako prelegent w konferencjach i seminariach szkoleniowych.
Adwokat Ceglarski wykonuje również pracę dydaktyczną, stale wykłada prawo organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego, jednocześnie zajmując się praktyczną stroną pomocy prawnej dla szeregu organizacji trzeciego sektora. Jest autorem kilku pozycji książkowych, nie tylko z obszaru prawa.

Piotr Dariusz Kwiatkowski

Piotr Dariusz Kwiatkowski – adwokat, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie oraz absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Komentator Dziennika Gazety Prawnej.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek). W sprawach karnych gospodarczych występuje, także w roli obrońcy i pełnomocnika procesowego. Zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych i klientów korporacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu negocjacji i sporów sądowych. Praktyk i pasjonat prawa. W swojej pracy kieruje się zasadą „Nie czyń nic bez rozwagi, lecz tylko według zasady dobrze obmyślanej”.