Umowa na czas określony

Kancelaria podjęła się również reprezentacji w postepowaniu urzędnika zwolnionego z pracy przy umowie zawartej na czas określony a mianowicie na czas pracy ministra pomimo, że rzeczony minister nadal swój urząd pełni ; o tej i o innych sprawach dostarczających interesujących jurydycznie smaczków będziemy informować;